EQUIP

Disposem d’un grup de professionals altament
qualificats, preparats per fer front a
nous reptes, amb capacitat tecnològica i
d’actuació davant el desenvolupament del
transport i la logística.